BANDERA jest to flaga podnoszona na jednostce pływającej, określająca jej przynależności. Często różni się od flagi państwa. Bandera może określać jednocześnie charakter statku(marynarka wojenna, marynarka handlowa), a jej wygląd i kształt muszą być określone w specjalnym rejestrze.